5

Nationella matteprov

Lektion 5

Matematik, Nationella prov

Denna lektion ska du utmana eleverna att lösa några uppgifter från gamla nationella prov med hjälp av programmering.

Är uppgifterna för svåra för eleverna kan ni börja jobba med variabler och låt eleverna göra formler för area, omkrets osv. Testa sedan att ändra dina variabler och säkerställ att svaren blir korrekta.

Tiden är helt beroende på vad eleverna redan kan och hur många uppgifter ni vill lösa.

Du kan givetvis jobba i annat programmeringsspråk, men det är bra om programmeringsmiljön är känd för eleverna.

1-2 timmar

Microbit (vid behov)
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Bildspel: Nationella prov
Formelsamling
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Matematik
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. (Sida 58)
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk­ och decimalform vid överslags­ räkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. (Sida 58)
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. (Sida 58)
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt. (Sida 58)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 58)
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. (Sida 60)
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. (Sida 61)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Förberedelser

De klickbara länkarna i presentationen tar dig till lösningsförslagen, dessa kan du både spara ner och redigera/förfina.

Arbetsgång

  1. Låt eleverna lösa uppgifterna på papper och genom programmering.
  2. Diskutera när programmeringslösningar kan vara bättre och snabbare än analoga.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev