2

Skicka ut ström 2.0

Lektion 2

Larm, Lysdioder, Microbit, Sluten krets

Lektionen bygger på lektion 1 i detta temaområde.
Vi kommer nu testa microbitens ljussensor.

Microbiten skall tända/släcka diod och/eller låta högtalaren tjuta beroende på om det är ljust eller mörkt i rummet.
Detta kan användas tillsammans med exempelvis gatubelysning, skåpsbelysning eller enklare tjuvlarm.

Här behöver "forever-loopen" förklaras, även villkorssats behöver eleverna arbeta med.
I ett av dessa fall vill vi koppla till ljussensorn på microbiten, dvs alltid när det är mörkt ute skall lampan lysa, annars när det är ljust skall lampan vara släkt.

Här kan den viktiga miljöaspekten diskuteras. Är det viktig att släcka lampan när man går ut ur ett rum? Varför lyser inte gatubelysningen hela dagarna?

Vi kommer även bygga ett larm som aktiveras när du öppnar en burk och du bryter kretsen.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Nattlamapa
Larm till låda
Blinkande väskbelysning
Tjuvlarm
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
2-4 krokodilklämmor
1 lysdiod
1 högtalare eller hörlurar
Burk med lock
ev modellera, tejp, ståltråd, folie mm beroende på montering/pyssel

LGR11

Fysik
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. (Sida 172)
Teknik
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (Sida 285)
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Sida 286)
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Vill du bygga larm till burken som skall den slutna kretsen fästas på lock, respektive burk så larmet tjuter när burken öppnas. I detta fall tar vi hjälp av folie som är ledande.

Arbetsgång

  1. Repetera sluten och öppen krets.
  2. Skriv kod och testa i simulatorn så ni får resultatet ni önskar.
  3. För över kod och montera.
  4. Utvärdera.

Tips!

Nu är vi lite varma i kläderna så om eleverna är redo kan de välja välja en annan sensor/trigger för sina villkor kanske temperatur, kompassriktning, tiltläge på microbiten eller kanske magnetism.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev