1

Skicka ut ström

Lektion 1

Lysdioder, Microbit, Sluten krets, Teknik

Börja gärna med en genomgång om sluten krets.
Denna lektion kommer vi lär oss att koppla en lysdiod till Microbit. Då vi kommer koppla dioden på enklaste sätt kommer vi använda oss av analog output.

Eleverna kommer skapa ett program där man tänder och släcker dioden med hjälp av knapparna (A o B) på Microbit

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Enkel strömbrytare
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
2 krokodilklämmor
1 lysdiod

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Teknik
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. (Sida 284)
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)

Förberedelser

Utgående pins hittar du under "Avancerat" -> Pins
Använd "analog write pin" och ställ in styrkan, då lysdioden kopplas utan motstånd använd inte full styrka, då lysdioden lätt sönder .
Koppla P0 till plus på dioden och minus till GND (jord).
Plus på dioden är det längre benet.

Arbetsgång

  1. Gå igenom sluten och öppen krets
  2. Skriva kod
  3. Montera
  4. Diskussion om sluten rest öppen krets

Synliggöra sluten krets

Vill du som pedagog visualisera hur den slutna kretsen fungerar kan du använda följande kod Sluten krets

Du kopplar som bild, när du håller i de lösa krokodilklämmorna tänds dioden. sluten krets exempel

Du behöver hålla i de båda lösa klämmorna för att lampan skall tändas. Här kan man med fördel ta hjälp av elever där en håller i P0 och en annan i jord (GND). Sen när eleverna tar varandra i händerna så tänds lampan.

Dioden kommer lysa med divergerande styrka beroende på kraften ni ställer in. Styrkan kan ställas 0-1023 men då vi nu jobbar utan motstånd håller vi oss under 800.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev