1

Skicka ut ström

Lektion 1

Lysdioder, Microbit, Sluten krets, Trafikljus

Börja gärna med en genomgång om sluten krets.
Denna lektion kommer vi lär oss att koppla en lysdiod till microbit. Då vi kommer koppla dioden på enklaste sätt kommer vi använda oss av analog output.

Eleverna kommer skapa ett program där man tänder och släcker dioden med hjälp av knapparna (A o B) på microbit. När eleverna kopplat och kodat för en lampa går vi över till tre lampor och gör ett trafikljus.
Eleverna kan arbeta i par och göra ett trafikljus med radiofunktion, dvs simulera en korsning. När det är grönt på ett håll är det rött för korsande.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Enkel strömbrytare
Trafikljus
Trafikljus med radiofunktion
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
krokodilklämmor
lysdioder, gärna av divergerande färg.

LGR11

Fysik
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. (Sida 168)
Teknik
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme­ och ventilationssystem. (Sida 285)
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (Sida 285)
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Utgående pins hittar du under "Avancerat" -> Pins .
Använd "analog write pin" och ställ in styrkan. Eftersom lysdioden kopplas utan motstånd försök undvika att använda full styrka, då lysdioden lätt sönder .

Koppla P0 till plus på dioden och minus till GND (jord).
Plus på dioden är det längre benet.

När ni kommer till trafikljus kopplar ni antingen med fler krokodilklämmor eller så kan ni arbeta med en "sockerbit".

Arbetsgång

  1. Gå igenom sluten och öppen krets.
  2. Skriv kod och testa i simulatorn så ni får resultatet ni önskar.
  3. För över kod och montera.
  4. Diskussion om sluten rest öppen krets samt om radiofunktionen.
  5. Utvärdera.

Kommer ni till trafikljus med radio så jobbar vi här med funktioner för att få en kortare och snyggare kod.
Funktioner hittar nu under avancerat --> "funktioner". Dessa skapas precis som en variabel med en namngivning då tillkommer automatiskt en klammer där ni lägger in era kommandon.
Funktioner är bra att använda om de vanliga inputsen (tex knapp A) inte räcker till.

Synliggöra sluten krets

Vill du som pedagog visualisera hur den slutna kretsen fungerar kan du använda följande kod Sluten krets.

Du kopplar som exemplet på bilden sluten krets. När du håller i de lösa krokodilklämmorna så sluts kretsen och dioden kommer att tändas.
(Du behöver hålla i de båda lösa klämmorna för att lampan skall tändas.)

Här kan man med fördel ta hjälp av elever där en håller i P0 och en annan i jord (GND). Sen när eleverna tar varandra i händerna så tänds lampan.

Dioden kommer lysa med divergerande styrka beroende på kraften ni ställer in. Styrkan kan ställas 0-1023, men då vi nu jobbar utan motstånd håller vi oss under 800.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev