3

Stavduell Mästarnas Mästare

Lektion 3

Lysdioder, Microbit, Slumpvis

De flesta av oss har upplevt spänning som råder under stavduellen i Mästarnas mästare. Denna lektion ska vi skapa samma spänning genom att koda och bygga en egen stavduell.

Vi kommer i denna lektion använda oss av tre stavar (lysdioder) istället för fem då det är enkalre att koppla till Microbiten. Det går givetvis att koppla fler dioder till Microbiten men då behöver vi ett kopplingsdäck (breadboard).

Här kan du öka spänning och känsla för uppdraget:

Börja gärna lektionen med att spela vinjetten för Mästarnas Mästare.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Stavduell
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
3 x lysdioder
Krokodilklämmor

LGR11

Teknik
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (Sida 285)
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Sida 286)
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Du kopplar en diod till varje Pin på din Microbit, Notera att du kan seriekoppla Jord (GND). Detta innebär att du kan sätta ner dioderna i modellera eller vad som helst som leder ström beroende på hur ni vill bygga upp konstruktionen.

Arbetsgång

  1. Skriv kod
  2. Testa i simulatorn så du har lagom pauser.
  3. Koppla dioder på lämpligt sätt.
  4. Ladda ner och kör.

Utveckla ditt program!

Har du elever som är varma i kläderna och vill koda mer avancerat kan ni med fördel jobba med kopplingsdäck där ni kopplar knappar till resp diod som aktiveras när dioden släcks. På så sätt kan ni undvika att någon tjuvstartar sas. Kommer du ihåg knapp öppen resp stängd från reaktionssspelet (Lektion 6 i tema Hälsa).

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev