3

Ta emot ström

Lektion 3

Microbit, Sluten krets, Spel, Strömbrytare, Teknik

Inte-nudda-tråden-spel (gör en ögla av ena ledaren i strömbrytaren och en "bana" av ståltråd som är kopplad till den andra ledaren. När kretsen sluts får du el förlorar du poäng.
Utmaning: poäng och/eller tidräkning (mer poäng ju snabbare genomfört) el koppla till ljud/ljus när krestsen sluts.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Inte-nudda-tråden
Inte-nudda-tråden-spel
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
2 krokoldilklämmor
Ståltråd
Häftmassa

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Teknik
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. (Sida 284)
  • Hurolikakomponentersamverkarienklatekniskasystem,tillexempelificklampor. (Sida 285)
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. (Sida 285)
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)

Förberedelser

Koppla som bild nedan. Här är det bara fantasin som sätter stopp för vilken bana öglan skall ta.

Arbetsgång

  1. Genomgång
  2. Skriv kod
  3. Montering och genomförande
  4. Diskussion och slutsats

Testa olika material, vilka leder ström?

Testa att byta ut ståltråden mot andra material ni kan hitta, vilka leder ström?

Denna kod är även förhållandevis enkel, kan ni göra om så olika bilder visas istället för poängsiffran? Exempelvis ett hjärta som blir mindre vid träff, tänk spelet Zelda till Nintendo 8 bit.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev