3

Ta emot ström

Lektion 3

Microbit, Sluten krets, Spel, Strömbrytare, Teknik

Inte-nudda-tråden-spel (gör en ögla av ena ledaren i strömbrytaren och en "bana" av ståltråd som är kopplad till den andra ledaren. När kretsen sluts får du el förlorar du poäng.
Utmaning: poäng och/eller tidräkning (mer poäng ju snabbare genomfört) el koppla till ljud/ljus när krestsen sluts.

1-3 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Inte-nudda-tråden
Inte-nudda-tråden-spel
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
2 krokoldilklämmor
Ståltråd
Häftmassa

LGR11

Matematik
  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (Sida 57)
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman­ fogas. (Sida 284)
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. (Sida 284)
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)

Förberedelser

Koppla som bild nedan. Här är det bara fantasin som sätter stopp för vilken bana öglan skall ta.

Arbetsgång

  1. Genomgång
  2. Skriv kod
  3. Montering och genomförande
  4. Diskussion och Slutsats

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev