6

Tidsresaspel

Lektion 6

Teori

Programmeringshistoria, Ada Lovelace

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev