3

Binärräknare gy

Lektion 3

Binäratal, Microbit, Resträkning

Dagens lektion ska vi skapa ett program som tänder dioder på Microbiten beroende på om kvoten i en division får rest eller inte.
Eleverna behöver ha förståelse om det binära talsystemt och hur man räknar i det samma.

"1 timme"

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Binärräknare
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

GY2011

Matematik
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria

Förberedelser

Från Whiteboarden hämtar vi följande uträkning.
Vi vill nu att vår Microbit ska dividera våra tal med två och är det rest skall en diod på framsidan tändas, den ska sedan ta kvoten på vårt tal och dividera detta med två osv tills vi kommer till 1.

Arbetsgång

För att förstå ett sista moment i koden behöver eleverna ha lite koll på modulär räkning.

Vid vilket tal är hela displayen fylld?

Det är 25 led ska du tända samtliga bör ditt tal vara 2^25 = 33554432 men vi börjar i denna kod räkna på Index 0 så vill du fylla Microbiten tar du 2^25 - 1 = 33554431

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev