1

Fibonaccis talföljd

Lektion 1

Fibonacci, Heltal, Microbit, Talföljd

Vi ska på denna lektion få vår microbit att räkna en talföljd.
Fibonaccital är tal som ingår i en heltalsföljd, Fibonaccis talföljd, där varje tal är summan av de två föregående Fibonaccitalen; de två första talen är 0 och 1. Matematiskt innebär det att Fibonaccitalen är en sekvens F(n) 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 osv.
Börja gärna att att prata om Fibonaccis talföljd och hur den är uppbyggd.
Denna lektion går lika bra att använda block- som textprogrammering.

1 timme

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Fibonacci
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

GY2011

Matematik
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria

Förberedelser

Film om programmet i blockprogrammering.

Arbetsgång

Programmet i Java Script. Titta om jämför skillnader och likheter i utförandet. vilket passar dig och dina elever bäst?

Gyllene snittet.

Behöver eleverna lite mer utmaning kan de räkna på det gyllenesnittet med sina Fibonaccital.
Kvoten mellan två på varandra följande Fibonaccital (Fn) närmar sig φ då n växer:
3/2 = 1,5
5/3 = 1,666...
...
13/8 = 1,625
34/21 = 1,619

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev