6

Flerhörning med Python

Lektion 6

Geometri, Python, Vinklar

Idag ska vi testa Python with Turtle. Turtlen el sköldpaddan printar (skriver ut) streck istället för text, du kan således rita geometriska figurer.
Testa gärna att göra koderna som som finns i Tipsboxen längst ner först. Gör gärna figurer med ännu fler sidor, och vill ni göra en cirkel är det:
for n in range (0, 360):
t.forward (1)
t.left (1)

Du som lärare kan med fördel skaffa ett konto på https://repl.it (länk nedan), använd då ditt mail från arbetet.
https://repl.it/
Python lektion 4
Eleverna kommer kunna arbeta direkt här i Hackportalen. När eleverna som inte är inloggade vill spara sina koder får de kopiera texten och klippa in i dokument.

GY2011

"Matematik"
  • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Skriv i simulatorn nedan samtidigt som du titta på filmen.
  2. Pausa och spola tillbaka filmen vid behov.
  3. Vid behov förklarar vi vinkeln vår turtle svänger kontra vinkeln på insidan av vår geometriska figur.
  4. Låt eleverna hitta andra funktioner som istället ritar stjärnor.

Gör koderna nedan innan ni går på funktionen i denna lektion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev