5

Lån med amortering i Python

Lektion 5

Amortering, Lån, Python, Ränta

Dagens lektion går ut på att räkna ut hur lång tid det tar att bli skuldfri efter ett lån.

"1 timme"

Du som lärare kan med fördel skaffa ett konto på https://repl.it (länk nedan), använd då ditt mail från arbetet.
https://repl.it/
Python lektion 4
eleverna kommer kunna arbeta direkt här i Hackportalen. När eleverna som inte är inloggade vill spara sina koder får de kopiera texten och klippa in i dokument.

GY2011

"Matematik"
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Skriv i simulatorn nedan samtidigt som du titta på filmen.
  2. Pausa och spola tillbaka filmen vid behov.

Tips

Utveckla ditt program så amorteringen är en procentsats av lånet.
Kanske kan du byta variabler i loopen så så du ser din skuld vid ett bestämt årtal osv.

Testa, testa, testa!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev