2

Medelvärde Gy

Lektion 2

Funktioner, Listor, Medelvärde, Microbit, Naturliga tal

Lektionen går ut på att vi ska lära oss hur Microbiten kan hjälpa oss att räkna ut medelvärde av ett antal heltal. Vi kommer i denna lektion i handledningen hålla oss till blockprogrammering för att få förståelsen hur liknande program kan skivas med textbaserat programeringsspråk. Dock går det lika bra att skriva i JavaScript.

Vi kommer först gå igenom hur lista fungerar med index för att senare definiera en funktion som räknar ut medelvärde.

Notera att Microbit bara kan visa heltal utan rest, inte avrunda uppåt. Exempelvis kommer 20/7 visas som 2.

1 timme

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Medelvärde
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

GY2011

Matematik
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Samla ihop lämplig data
  2. Skapa listor i emulatorn
  3. Koda funktionen för medelvärde.

Det är här programmering kommer till sin rätt. Får vi koden att fungera kan vi sedan fylla vår lista med i princip hur många värden som helst.

Fylla på listan med fler värden

Nu kan ni med fördel hoppa mellan block och JavaScript. Klicka JavaScript och fyll på din lista.
Leta efter lista = [1, 5, 4, 2] och fyll på med ytterliggare världen. Testa även med negativa tal.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev