Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Lär känna Microbit | Zcooly Hack

Lär känna Microbit

Eleverna får under dessa första lektioner, beroende på förkunskaper, bekanta sig med, öva eller repetera grunderna i hur ett program är uppbyggt. I dessa lektioner får eleverna en första förståelse för microbit utifrån dessa fyra grundstenar.

De kommer arbeta med sekvens, repetition, villkor och variabler.
Sekvens är delar i ett program som sker steg för steg, från början till slut, i en viss ordning.
Repetion är delar i ett program som upprepas. De kan upprepas för alltid eller ett bestämt antal gånger. Kan också kallas loop eller iteration.
Villkor är när något ska ske i programmet bara om en vissa fall. T ex om en knapp trycks. Annars kanske något annat sker.
Variabel inom programmering används för att lagra olika sorters värden. Ofta är det fråga om heltal eller decimaltal, men det kan också vara i form av text.

Microbiten är framtagen av BBC och tillverkad för skolan. Editorn är gratis och själva microbiten kostar under 200 kr.
Microbit kan beskrivas som en liten dator som är enkel att programmera via olika verktyg. Den har ett antal funktioner och sensorer och via dess in- och utgångar kan den styra och samverka med andra elektroniska komponenter och system.
En dator kännetecknas av att den kan ta emot "input" (knapptryckning, värme, rörelse, m.m.) och sedan enligt lagrade instruktioner (dataprogram) producera en "output" (tända en lampa, spela upp ett ljud m.m.). Den här lilla datorn kan göra en hel del, kanske mer än vad du först kanske tror.

Microbit kan ta emot ett kommando eller reagera på en signal av något slag, tolka dessa via programkod och få något att ske. Programkod talar alltså om för microbit vad det är som ska hända, det är instruktioner som ska utföras. För att skapa instruktioner (programkod) används en kodeditor. Det finns ett flertal att välja på och det vanligaste är att koden skrivs i något av programspråken JavaScript eller Python.
Via sidan microbit.org/code hittar du kodeditorer för dessa båda alternativ.
Det går att programmera en micro:bit via andra programspråk än de som nämns ovan (t.ex. C/C++). Det är nog dock att betrakta som överkurs och mer avancerat, men vill du veta mer kan du t.ex. titta på sidan github.com

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev