5

Variabler

Lektion 5

Microbit

Den här lektionen ska du och dina elever skapa variabler på era microbit!
Nu använder vi block från flera kategorier, så som ”Grundläggande”, ”Input” och ”Variabler”. 


Uppdraget:
a.) Nu är det dags att skapa en enklare version av stegräknare. Börja med att skapa en variabel som heter ”steg”.

b.) Vid start ska variabeln nollställas, sätt steg till 0.

c.) Gå till kategorin ”Input” och lägg till startblocket när skakas.


d.) I det nya startblocket ska variabeln ”steg” programmeras. Lägg till blocket ändra steg med 1, som du hittar under kategorin variabler.
e.) Nu kan du uppleva det som att programmet inte fungerar och det beror på att programmet som körs inte visas i din editor. Det ska vi åtgärda nu!
För att kunna se stegen ändras behöver du nu ett för-alltid-block. I detta block ska du visa siffra och det blocket hittar du under kategorin ”grundläggande". 


f.) Siffran du vill se är variabeln ”steg”, så lägg in den i slutet av det blå blocket, visa siffra.

20 minuter

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Se till att du har allt material framplockat innan du startar din lektion. ✨

Arbetsgång

  1. Introducera lektionen för eleverna.
  2. Presentera lektionens uppdrag.
  3. Arbeta med uppdragen.
  4. Dokumentera.
  5. Diskutera.

Tips!

Vid överföring av fil:


Knappen ”Ladda ner” sparar din fil till din dator till mappen ”hämtade filer”. 
Använd usb-kabel för att koppla in din microbit i datorn och för över .hex-filen till din microbit. 

Knappen ”Spara” så sparas projektet bara i webbläsaren.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev