1

Pilar

Aktivitet 1

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Riktning

Programmering vad är det? Det är frågan vi ställer till barnen idag. Har de någon uppfattning om detta? Var finns programmering? Snart förstår de och kan sätta ord på de digitala produkter vi använder oss av. Vi försöker nästla ut vad som är programmerat på förskolan, i hemmet, ute i samhället. Därefter börjar vi med en liten lek som handlar om pilar. Vad är en pil? Vad står den för? Vi låter barnen laborera och leka med pilkorten.

30 minuter

Projektor
Skriv ut och laminera pil- och programmeringskort
Programmeringskort

LGR11

Språk och kommunikation
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Förberedelser

Skriv ut och laminera pil- och programmeringskort.
Klipp ut korten och lägg dem i en låda.
Tänk ut en spännande historia som du kan berätta om lådan och pilarna.
Tänk ut färdiga barngrupper om två eller tre.

Hur vill du samla barnens tankar och arbeten kring programmeringslek?
Om du vill samla tankarna fundera ut ett ställe där barnen kan dokumentera/teckna sina arbeten, analogt eller digitalt.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling där du pratar om Vad är programmering?
 2. Visa bildspel med olika bilder. Vad är programmerat och vad är inte programmerat? Vad på förskolan, hemmet, samhället är programmerat?
 3. Dags för aktiviteten: Ta fram din låda med laminerade pilar. Bygg upp och berätta en spännande historia om din låda.
  Låt barnen i tur och ordning ta tre pilar var. Låt sedan barnen ännu en gång plocka tre pilar som de samlar i en hög framför sig.
 4. Dela in barnen i grupper om två eller tre och låt dem laborera med pilarna.
 5. Studera barnen! Vad gör de med pilarna? Hur pratar de? Dokumentera gärna
 6. Återsamla barnen och prata om pilarna och vad de gjort i de olika grupperna. Se till att barnen får en förståelse för vad pilen betyder.
 7. Titta gärna på Kodpedagogerna avsnitt 1.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev