7

Musikprogram

Lektion 7

Musik, Samhällskunskap

Hur musik gjorts tidigare med fysiska instrument och idag med datorer. Fler "kan". Är det bättre, sämre eller bara annorlunda?
AI som gör musik.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev