Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Scratch Jr | Zcooly Hack

Scratch Jr

🌟 Här börjar vi med en lektion där vi tipsar om att testa appen A.L.E.X. för att sedan gå vidare till att arbeta med Scratch jr. Här lär sig eleverna grunderna i Scratch jr. Efter ni är klara och lärt er grunderna är det bara att sätta igång att arbeta med Scratch jr. kring de ämnen och tema-områdena ni arbetar med i klassrummet. Kanske kan eleverna få presentera ett projekt i Scratch jr. istället för det arbetssätt som ni använt er av tidigare? Var kreativa tillsammans med eleverna!✨

Gratisappen Scratch jr hittar du i din närmste app-butik, den är kompatibel med både surfplattor och Cromebook.

ScratchJr är en app där du kan lära sig nya färdigheter när de programmerar egna interaktiva sagor och spel. De får möjlighet att använda matematik och språk på ett meningsfullt och motiverande sätt som stödjer utvecklingen av räknekunskaper och läskunskaper i tidig ålder. Genom att sätta samman block kan du få figurer att röra sig, hoppa, dansa och sjunga. Under tiden så lär de sig att lösa problem, designa projekt och uttrycka sig kreativt med hjälp av sin digitala enhet.

ScratchJr är inspirerat av blockprogrammeringsspråket Scratch (Scratch).

Gå gärna in på www.scratchjr.org för fler tips och idéer.

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev