6

Använda flera figurer

Lektion 6

App, Blockprogrammering, Repetition, Scratch jr

Börja lektionen med att repetera hur man tar bort, lägger till och redigerar en bakgrund och figur.
Repetera också de orangea blockens funktioner och förklara vad repetitioner gör. Gå gärna igenom hur det fungerar jämfört med det röda ”för alltid-blocket”.
Repetera hur man slänger kodblock man inte vill använda, hur man ångrar eller gör om, och kanske till och med hur man kopierar kod mellan olika figurer.
Visa och förklara hur man programmerar flera objekt. Vi programmerar en sekvens med repetitioner.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.

  * Repetera de orangea och röda blockens funktioner och förklara vad repetitioner gör.
  * Repetera hur man slänger kodblock man inte vill använda, hur man ångrar eller gör om, och kanske till och med hur man kopierar dem mellan olika figurer.
  * Visa och förklara hur man programmerar flera objekt.
  * Vi programmerar en sekvens med repetitioner.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Visa lite mer ingående vilka verktyg det finns i ”redigeringsläget” för både figurer och bakgrunder.
Testa att använda kamerafunktionen för att göra en figur mer unik.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev