5

Bildskapande i Scratch Jr

Lektion 5

App, Blockprogrammering, För alltid, Scratch jr, Upprepning

Eleven ska nu få fortsätta bygga med gult startblock och blåa rörelseblock utifrån givet uppdrag.
Nu ska vi lägga mest fokus på att visa hur de röda blocken fungerar och speciellt ”för alltid-loopen".
Vi repeterar och förklarar hur repetitioner, orangea block, fungerar. Jämför gärna den orangea upprepningen med den röda för alltid-loopen.
I denna uppgift lägger vi till att byta figur och eventuellt redigera figuren, och man ska också testa att redigera och byta bakgrund. Koden ska sedan testas och utvärderas. Glöm inte att visa hur man tar bort en figur eller bakgrund.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Bild
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens övning så att du känner dig förberedd och vet innehållet i uppdraget.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Vi repeterar och förklarar hur repetitioner, orangea block, fungerar. Jämför gärna den orangea upprepningen med den röda för alltid-loopen.
  * I denna uppgift lägger vi till att byta figur och eventuellt redigera figuren, och man ska också prova att redigera och byta bakgrund.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Låt eleverna koda figuren fritt, men krav på att använda röd och orange upprepning.
Håll inne på bakgrund eller figur för att radera dem.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev