5

Bildskapande i Scratch Jr

Lektion 5

App, Blockprogrammering, För alltid, Scratch jr, Upprepning

Eleven ska nu få fortsätta bygga med gult startblock och blåa rörelseblock utifrån givet uppdrag.
Nu ska vi lägga mest fokus på att visa hur de röda blocken fungerar och speciellt ”för alltid-loopen".
Vi repeterar och förklarar hur repetitioner, orangea block, fungerar. Jämför gärna den orangea upprepningen med den röda för alltid-loopen.
I denna uppgift lägger vi till att byta figur och eventuellt redigera figuren, och man ska också prova att redigera och byta bakgrund. Koden ska sedan testas och utvärderas. Glöm inte att visa hur man tar bort en figur eller bakgrund.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. (Sida 57)
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Vi repeterar och förklarar hur repetitioner, orangea block, fungerar. Jämför gärna den orangea upprepningen med den röda för alltid-loopen.
  * I denna uppgift lägger vi till att byta figur och eventuellt redigera figuren, och man ska också prova att redigera och byta bakgrund.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Låt eleverna koda figuren fritt, men sätt ett krav att använda röd och orange upprepning.
Håll fingret på bakgrund eller figur för att radera dem från projektet.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev