12

Fiskprat

Lektion 12

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner, Scratch jr

Nu har vi kommit till de sista och avslutande övningarna i Scratch Jr. I denna avslutande del ska eleverna lära sig att skicka meddelande (som är en väldigt stor del i programmering). De ska lära sig hur man kan använda programmering och Scratch Jr i flera ämnen som ett verktyg för presentationer och avslutande ska de få göra ett spel.

Dagens övning handlar om fiskprat
Eleven fortsätter med att programmera olika val. Det innebär att man programmerar parallella kodslingor som ger koden möjlighet att (objekten) ta olika vägar i projektet. Vi fortsätter att programmera så att rörelser och objekt byter till ny bakgrund (bild), vi använder röda bakgrundsblock. Nu börjar vi skapa så mycket kod och händelser att projekten kan bli berättelser och sagor. Vi ska nu använda pratbubblan. Koden ska sedan testas och utvärderas.

40-60 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Sida 60)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Eventuellt skriva ut elevuppdraget.
Programmera dagen uppdrag.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång
  * Gå igenom lila pratbubbla-block och hur man ändrar texten. Repetera
  * hur man lägger till nya sidor i projektet och röda kodblock.
  * att varje ny sida i projektet har egna objekt som ska programmeras.
  * hur man kan programmera och få programmet att byta sida.
  * parallella kodslingor.
 2. Berätta uppgiften
 3. Börja koda
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
 5. Utvärdera

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev