7

Förstora och förminska

Lektion 7

App, Blockprogrammering, Förminska, Förstora, Scratch jr

Börja lektionens genomgång med att repetera rörelseblock, orange och röd upprepning/loop. Visa sedan eleverna de lila kodblock som är utseende. Visa vad de är och hur de fungerar. Visa främst förstora, förminska, osynlig och synlig.
Repetera hur man tar bort, lägger till och redigerar en figur och hur man byter och redigerar i en bakgrund.
Vi programmerar ett flöde med loop.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
    * Visa lila utseendeblock, fokusera på förminska, förstora och pratbubbla.
  2. Berätta uppgiften.
  3. Börja koda.
  4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
  5. Utvärdera.

Tips!

De lila blocken innefattar förstora och förminska, beroende på vilken siffra som står i rutan så tar den olika stora/små steg.
Det finns ett lila kodblock som betyder att figuren återgår till ursprungsstorlek.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev