7

Förstora och förminska

Lektion 7

App, Blockprogrammering, Förminska, Förstora, Scratch jr

Börja lektionens genomgång med att repetera rörelseblock, orange och röd upprepning/loop. Visa sedan eleverna de lila kodblocken som är utseende. Visa vad de är och hur de fungerar. Lägg fokus på förstora, förminska, osynlig och synlig.
Repetera hur man tar bort, lägger till och redigerar en figur och hur man byter och redigerar i en bakgrund.
Vi programmerar ett flöde med loop.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Repetera hur man tar bort, lägger till och redigerar en figur
  * Repetera hur man byter och redigerar i en bakgrund.
  * Visa eleverna de lila kodblock som är utseende. Visa vad de är och hur de fungerar. Lägg fokus på förstora, förminska, osynlig och synlig.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

De lila blocken innefattar förstora och förminska, beroende på vilken siffra som står i rutan så tar den olika stora/små steg.
Det finns ett lila kodblock som betyder att figuren återgår till ursprungsstorlek.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev