8

Fri lek

Lektion 8

App, Blockprogrammering, Scratch jr

Börja lektionen med att gå igenom hur man skapar en figur från grunden och gå igenom de funktioner som finns under redigera.
Visa sedan hur man skapar en egen bakgrund från grunden och de funktioner som finns där.
Nu ska eleverna använda sig av alla de kunskaper de fått lära sig och föra in detta i övningen. De ska använda alla färgblock (ej grön) och själv hitta på hur figurerna ska röra sig.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Visa hur man skapar en figur från grunden och gå igenom de funktioner som finns under redigera.
  * Visa sedan hur man skapar en egen bakgrund från grunden och de funktioner som finns där.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Låt eleverna använda sin fantasi och rita egna figurer och bakgrunder.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev