4

Gå i trappa

Lektion 4

App, Blockprogrammering, Repetition, Scratch jr

Eleven ska nu få fortsätta bygga med gult startblock och blå rörelseblock utifrån givet uppdrag. Repetera och förklara hur de orangea blocken fungerar, med fokus på upprepa - loop. Koden ska sedan testas och utvärderas.
Förklara de orangea blockens funktioner och förklara vad loopar gör och hur de fungerar.
Vi programmerar ett flöde och använder loop.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. (Sida 57)
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens övning så att du känner dig förberedd och vet innehållet i uppdraget.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Förklara de orangea blockens funktioner och förklara vad looper gör och hur det fungerar.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Mellan siffrorna 1 och 2, 2 och 3 ska katten se ut som den går i en trappa.
Påminn eleverna att det är bättre att ha kort kod med upprepning än en lång kod där alla kommandon ligger i följd. Det kräver mer att läsa en lång kod.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev