3

Gå på väggarna

Lektion 3

App, Blockprogrammering, Repetition, Scratch jr

Vi fortsätter att programmera och koda i ScratchJR.
Eleven får ett uppdrag som de ska lösa och sedan ska koden analyseras och utvärderas. Vi bygger kod och lägger till funktionen – repetition. Repetition kan liknas med loop, något som upprepas.
I en sekvens läser datorn koden uppifrån och ner en gång.
I en repetition upprepas koden, så många gånger som man ger instruktion om.
Nu börjar mönster, algoritmer samt flöde bli allt tydligare i elevens tänkande. I övningen följer eleven stegvisa entydiga instruktioner.
Eleven ska nu få fortsätta bygga med gult startblock och blått rörelseblock utifrån givet uppdrag. Vi lägger till och förklarar hur repetitioner, röda ”föralltid-block”, fungerar. Koden ska sedan testas och utvärderas.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  * Prata om sekvens, då läser datorn koden uppifrån och ner en gång
  * Repetition upprepas koden, så många gånger som man ger instruktion om.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda.
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera.

Tips!

Lika många steg åt höger som åt vänster, upp och ner, på så vis kan katten gå i en repetition utan att den blir fel efter en stund.
Ett helt varv (360 grader) på ”vrid” är 12, som timmar på klockan. Därmed är en kvarts varv vid varje hörn.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev