10

Vi repeterar

Lektion 10

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Förminska, Förstora, Instruktioner, Repetition, Scratch jr

Fortsatt programmering i Scratch Jr
Dagens uppgift kommer att handla om repetition. Det finns fyra övningar som repeterar tidigare moment. Du kan välja och ha en genomgång där du repeterar eller också låter du barnen arbeta fritt med övningarna. Uppmärksamma än en gång att det är viktigt att följa de detaljerade instruktionerna som finns.

Detta kan vara en lektion som du återkommer till när tid finnes.

60 - 120 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Sida 60)
Bild
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdragen.
Programmera repetitionsuppdragen så att du känner dig förberedd och vet vad uppdragen innehåller. Det finns fyra stycken.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång eller låt eleverna arbeta fritt med repetitionsuppgifterna.
  2. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
  3. Utvärdera

Om eleven behöver en extrauppgift: Träna på att få objekten att stanna kvar på skärmen och inte försvinna ut över kanten

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev