12

Kreativ med regler

Lektion 12

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Kreativitet, Regler, Scratch jr

Idag ska eleven få programmera utifrån vissa regler men ändå vara kreativ. Eleven ska få prova att programmera med bestämda kodblock. De ska också göra så att koden byter till ny bakgrundsbild, vi använder röda bakgrundsblock.

Börja med att repetera de gula startblocken, visa hur man lägger till nya sidor i projektet, repetera att varje ny sida i projektet har egna objekt som ska programmeras. Repetera också de röda bakgrundsblock och dess betydelse.

Nu ska eleverna få använda din inlärda kunskap om de olika blocken och bygga kod på ett speciellt sätt. Det finns bestämda regler om vilka färger de olika figurerna får ha, men det är inte bestämt vilken funktion inom färgen.

30-60 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
Matematik
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. (Sida 57)
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång
  * Repetera de gula startblocken
  * Visa hur man lägger till nya sidor i projektet,
  * Repetera att varje ny sida i projektet har egna objekt som ska programmeras.
  * Repetera också de röda bakgrundsblock och dess betydelse.
  * Repetera alla de olika blockens betydelse.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
 5. Utvärdera

Tips!

Eleverna får använda mer än ett block utav bestämd färg.
Alla block behöver gul för att kunna starta, men alla behöver inte grön flagga.
En av figurerna behöver använda blocket ”byt bakgrund”.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev