13

Parallella kodslingor

Lektion 13


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Idag ska eleven få prova att programmera med två gröna flaggor. Det vill säga: två koder ska starta samtidigt.

Tidigare har vi kodat så att katten gått diagonalt i en trappa, nu ska vi koda så den går helt diagonalt.
Repetera de gula startblocken, fokusera på grön flagg. Berätta att man kan ha två av dessa block samtidigt i koden. Gå igenom och visa vad som händer om man har två saker som ska hända samtidigt.
Eventuellt repetera hur man kodade för att gå i trappan.

30-60 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. (Sida 58)
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. (Sida 58)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag.

Arbetsgång

 1. 1. Gemensam genomgång
  * Repetera de gula startblocken, fokusera på grön flagg.
  * Berätta att man kan ha två av dessa block samtidigt i koden.
  * Gå igenom och visa vad som händer om man har två saker som ska hända samtidigt.
 2. Berätta uppgiften.
 3. Börja koda
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
 5. Utvärdera

Tips!

Kontrollera startpositionen för katten, hur många steg neråt och framåt behövs för att det ska bli diagonalt över bakgrunden.
Eftersom det är en rektangel så är det svårt att få katten att gå diagonalt från hörn till hörn.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev