11

Olika val

Lektion 11

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Regler, Scratch jr

Göra ett val
Eleven ska nu få prova att programmera olika val. Det innebär att man programmerar parallella kodslingor som innebär att koden (objekten) kan ta olika vägar i projektet. Vi lägger också till att programmeringskoden gör så att projektet byter till ny bakgrundsbild, vi använder röda bakgrundsblock.

60 - 90 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Sida 60)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag (finns två stycken övning 11, övning 9)

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång
  Börja genomgången med att prata om de olika sätten att bygga kod, om att göra val.
  * Visa parallella kodslingor (Övning 11)
  * Gå igenom gult startblock - ”rör vid annan figur”. (Övning 9)
  * Visa hur man lägger till nya sidor i projektet.
  * Gå igenom att varje ny sida i projektet har egna objekt som ska programmeras, inget följer med från tidigare bakgrund.
  * Visa hur man kopierar kod mellan objekt.
  * Gå igenom hur man kan använda de röda bakgrundsblock som det är en bakgrundsbild på.
  * Repetera de lila utseendeblock.
 2. Berätta uppgiften/uppgifterna.
  * Välj om du vill ta en uppgift i taget eller om du introducerar båda och eleverna arbetar fritt efter det.
 3. Börja koda.
  * Börja med Övning 11
  * Fortsätt med Övning 9
 4. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker.
 5. Utvärdera

Effektivisera och prova att kopiera kod till en annan figur: Håll i din kod och dra den över till en annan figur.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev