14

Presentation

Lektion 14

Blockprogrammering, Instruktioner, Kreativitet

Presentation
Eleven ska nu få planera och genomföra ett eget projekt, en presentation om sig själv. Koden ska sedan testas och utvärderas.

Låt eleverna få använda allt de lärt sig under utbildningens gång och visa vad de nu kan. Det bör finnas flera sidor och objekt i projektet. Du som pedagog ställer krav på omfång och innehåll utifrån dina elever och din grupp.

30-60 minuter

Projektor + Chromebook/iPad
Scratch jr

LGR11

Teknik
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. (Sida 60)
Bild
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (Sida 29)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag så att du kan visa ett exempel.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång. Repetera skicka meddelande.
 2. Berätta uppgiften
  * Vad är en presentation? Vad kan den innehålla? Ex familj, syskon, föräldrar, husdjur, hobby.
  * Låt eleverna få använda allt de lärt sig under utbildningens gång och visa vad de nu kan.
  * Det bör finnas flera sidor och objekt i projektet. Du som pedagog ställer krav på omfång och innehåll utifrån dina elever och din grupp.
 3. Låt eleven göra en liten skiss, vad ska finnas med i presentationen.
 4. Börja koda
 5. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
 6. Utvärdera
 7. Redovisning, där varje elev får visa sin presentation. Låt även eleverna ställa frågor samt redogöra för programmeringen.

Tips!

Ni kan använda detta format för presentationer i olika ämnen.
Gör en presentation om ett djur, ett land, en bok och så vidare.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev