16

Presentation

Lektion 16

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner, Scratch jr

Presentation
Eleven ska nu få planera och genomföra ett eget projekt, en presentation om sig själv. Koden ska sedan testas och utvärderas.

Låt eleverna få använda allt de lärt sig under utbildningens gång och visa vad de nu kan. Det bör finnas flera sidor och objekt i projektet. Du som pedagog ställer krav på omfång och innehåll utifrån dina elever och din grupp.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Sida 58)
Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.
Programmera dagens uppdrag så att du har ett exempel.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång. Repetera skicka meddelande.
 2. Berätta uppgiften
  * Vad är en presentation? Vad kan den innehålla? Ex familj, syskon, föräldrar, husdjur, hobby.
  * Låt eleverna få använda allt de lärt sig under utbildningens gång och visa vad de nu kan.
  * Det bör finnas flera sidor och objekt i projektet. Du som pedagog ställer krav på omfång och innehåll utifrån dina elever och din grupp.
 3. Låt eleven göra en liten skiss, vad ska finnas med i presentationen.
 4. Börja koda
 5. Visa lärare, eventuellt ändra eller lägga till saker
 6. Utvärdera
 7. Redovisning, där varje elev får visa sin presentation. Låt även eleverna ställa frågor samt redogöra för programmeringen.

Tips!

Ni kan använda detta format för presentationer i olika ämnen.
Gör en presentation om ett djur, ett land, en bok och så vidare.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev