10

Vi repeterar

Lektion 10

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Förminska, Förstora, Instruktioner, Regler, Repetition

Dagens uppgift kommer att handla om repetition. Det finns fyra övningar som repeterar tidigare moment. Du kan välja och ha en genomgång där du repeterar eller också låter du barnen arbeta fritt med övningarna. Uppmärksamma än en gång att det är viktigt att följa de detaljerade instruktionerna som finns.

Detta kan vara en lektion som du återkommer till när tid finnes.

30-60 minuter

Projektor
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

LGR11

Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (Sida 284)
Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (Sida 58)
Bild
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 27)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdragen.
Programmera repetitionsuppdragen så att du känner dig förberedd och vet vad uppdragen innehåller. Det finns fyra stycken.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång eller låt eleverna arbeta fritt med repetitionsuppgifterna.
  2. Visa lärare
  3. Utvärdering

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev