5

Använda flera figurer

Lektion 5

App, Blockprogrammering, Förminska, Förstora, Scratch

Eleven fortsätter att bygga med orange, blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Vi lägger till fler block och funktioner. Koden ska sedan testas och utvärderas. Eleverna ska programmera flera objekt i Scratch/Pyonkee och använda sig av startblock grön flagga- och olika blå rörelseblock för att få flera objekt att starta på en viss position och sedan förflytta och röra sig mellan olika bestämda mönster och koordinater. Använda gul loop ”för alltid”. Objekten i denna övning ska dessutom påverka varandra och peka i rätt riktning enligt instruktioner.

• Förklara och repetera blå funktioner som gå till, glid, peka mot, vänd, grader.
• Repetera koordinater, x och y, + och – samt olika riktningar som vänster och höger.
• Programmera ugglan, planeten och rymdskeppet enligt de instruktioner som finns.
• Gå igenom hur man programmerar flera Sprajtes som påverkar varandra.
Vi programmerar en sekvens med repetition (loop).

💪✨ Nu har eleverna klarat Level 2!! Efter denna lektion finns möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever. Detta behovet varierar beroende på elevgruppen du har.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning


Efter avslutad lektion:
Diplom

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extraövning".

Tips!

Det kan vara bra att lyfta med elever "att rotera runt egen axel" och hur flera Sprajtes kan påverka varandra.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev