7

Ballongen

Lektion 7


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleven fortsätter att bygga med orange, blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Vi repeterar block och funktioner, blå, ljusblå och gul. Koden ska sedan testas och utvärderas. Programmera så att det går att styra objektet, ballongen, i y-led med tangenttryckningar. Använd blocken gul, för alltid och om-då samt ljusblå, tangent nedtryckt för att styra. Repetera koordinatsystemet för att förstå x och y, + och -. Visa även tangenttryckningarnas storlek och förflyttningar 10 och -10 för att förstå objektets riktning.
• Repetera koordinatsystemet, koordinater, x och y, + och – .
• Repetera gul, om – då.
• Repetera ljusblå, tangent – nedtryckt.
• Repetera hur man kopierar kodslingor.
• Förklara blå, ändra x och y, + och -.
• Programmera ballongen så att man kan styra dess rörelse med hjälp av tangenttryck.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extraövning".

Tips!

Titta gärna på klippet om hur du kan styra en sprajt på olika sätt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev