4

Bilen – rotationsstil och loop

Lektion 4


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleven fortsätter att bygga med orange och blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Koden ska sedan testas och utvärderas. Eleverna ska programmera en loop i Scratch/Pyonkee och använda sig av startblock grön flagga- och olika blå rörelseblock för att få ett objekt att starta på en viss position och sedan förflytta sig mellan olika bestämda punkter och koordinater. Använd gul loop ”för alltid”.
Objektet, i denna övning en bil, ska dessutom köra och peka i rätt riktning utan att köra bakåt eller upp och ned.

• Förklara blå funktioner gå till, sätt rotationsstil, glid och peka i riktning.
• Repetera koordinater och olika riktningar.
• Övning, programmera Bilen så att den går från en startpunkt och runt hela banan, samt att den pekar och har fronten i rätt riktning.
• Vi programmerar en loop.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extraövning".

Tips!

Börja med att sätta bilen på den position du vill ha den, sen dra ut ”glid till x och Y”, för då finns de rätta koordinaterna redan där.
Det finne extraövning finns för de eleverna som blir klara. 🌟

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev