8

Hjul på vift

Lektion 8


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleven fortsätter att bygga med orange och blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Vi repeterar block och funktioner, blå, ljusblå och gul. Koden ska sedan testas och utvärderas.
Eleverna ska programmera så att det går att styra objektet, hjulet, i y-led med tangenttryckningar och sedan i x-led. Använd blocken gul, för alltid och om-då samt ljusblå, tangent-nedtryckt för att styra. Repetera koordinatsystemet för att förstå x och y, + och -. Visa även tangenttryckningarnas storlek och förflyttningar 10 och -10 för att förstå objektets riktning.
Vi lägger även till att ”vända i grader” för att få hjulet att rulla.

• Repetera koordinatsystemet, koordinater, x och y, + och – .
• Repetera gul, om – då.
• Repetera ljusblå, tangent – nedtryckt.
• Repetera hur man kopierar kodslingor.
• Förklara blå, ändra x och y, + och -.
• Programmera hjulet så att man kan styra dess rörelse med hjälp av tangenttryck.
• Vi lägger till att ”vända i grader” för att få hjulet att rulla.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning


Pyonkee Övning

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. (Sida 59)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Tips!

Programmera så att hjulet vänder sig 15 grader vid varje klick på en av piltangenterna.

Titta gärna på klippet om hur du kan styra en sprajt på olika sätt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev