3

Malte, rotationsstil

Lektion 3

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Koordinatsystem, Loop, Sekvens

Eleven fortsätter att bygga med orange och blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Koden ska sedan testas och utvärderas.
• Förklara blå funktioner gå till, sätt rotationsstil, glid och peka i riktning.
• Repetera koordinater och olika riktningar.
• Övning, programmera Malte så att han går från Start till 1,2,3,4,5 samt att han pekar och har näsan i rätt riktning och sedan går tillbaka till start.
Det kan vara svårt att förstå ”rotationsstil”, så gå igenom det grundligt.
Rotationsstil finns i tre lägen:
• Rotera: Sprajten kan rotera 360 grader.
• Höger-vänster: Sprajten kan bara vända sig åt höger
eller åt vänster.
• Rotera inte: Sprajten kan INTE rotera eller vända.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extra övning".

Tips!

Rotationsstil behöver främst ändras till vänster-höger när Sprajten ska titta åt vänster, annars hamnar den lätt upp och ner. Sedan behöver den ändras tillbaka till Rotera om man vill kunna titta uppåt eller neråt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev