2

Pilen

Lektion 2


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleven fortsätter att bygga med orange, blå och gula programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Koden ska sedan testas och utvärderas.
• Förklara hur blå block fungerar, glid och peka i riktning.
• Förklara gul loop ”för alltid”.
• Repetera koordinater.
• Övning: programmera Pilen så att den går från Start till 1 och sedan 2. Gör så att den tar samma väg tillbaka.
Sist ska Pilen peka i samma riktning som den åker.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extra övning".

Specialpedagogiska tips!

Behov av struktur och svårigheter med arbetsminne?
Använd gärna bildstöd och var tydlig och noggrann med instruktioner. Dela upp instruktionerna i tårtbitar och ge ut en tårtbit i taget. Genom att undvika instruktioner med flera led på en gång ges elever med sämre arbetsminne bättre förutsättningar att klara uppgiften lättare.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev