6

Styra rosa planeten

Lektion 6


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Eleven fortsätter att bygga med orange, blå programmeringsblock utifrån ett givet uppdrag. Vi lägger till fler block och funktioner, blå, ljusblå och gul. Koden ska sedan testas och utvärderas. Eleverna ska programmera så att det går att styra objektet, planeten, med tangenttryckningar och piltangenterna. Använd blocken gul, för alltid och om-då samt ljusblå, tangent-nedtryckt för att styra. Gå igenom koordinatsystemet för att förstå vänster, höger, upp, ned, + och -. Visa även tangenttryckningarnas storlek och förflyttningar 10 och -10 för att förstå objektets riktning.

• Repetera koordinatsystemet, koordinater, x och y, + och – samt olika riktningar som vänster och höger.
• Förklara gul, om – då.
• Förklara ljusblå, tangent – nedtryckt.
• Visa hur man kopierar kodslingor.
• Förklara blå, ändra x och y.
• Programmera den rosa planeten så att man kan styra objektets rörelse med hjälp av tangenttryck.
Vi programmerar ett flöde, med upprepningar och olika val.

30-60 minuter

Projektor
Dator/Surfplatta

Ladda ner och installera:
Scratch

Länkar till övningar:
Scratch Övning
Extra övning

Pyonkee Övning
Extra övning

Facit till övningarna:
Scratch Övning
Extra övning

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Sida 61)

Förberedelser

Skriv eventuellt ut elevuppdraget.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång.
  2. Programmera.
  3. Testa och utvärdera programmet.
  4. Utveckla och ta programmet till nästa nivå.

Om eleverna är snabba kan de fortsätta med "Extraövning".

Tips!

Det finns två sätt att koda för att styra med piltangenter. Demonstrera gärna detta för eleverna.

Titta gärna på klippet om hur du kan styra en sprajt på olika sätt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev