4

Fuktmätare gy

Lektion 4

Fuktmätare, Kopplingsdäck, Microbit, Motor, Vattenpump

I dagens projekt ska vi bygga en automatiskt bevattnare. Micro:bit kommer att känna av jordens fuktighet i krukan, och när det blir för lågt aktiveras pumpen och får växten vatten.

1 timme

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Fuktmätare
Dokumentationsmaterial
1 x Edge Connector Breakout Board
1 x fuktmätare
1 x vattenpump som går på 3volt
1 x gummislang
1 x kopplingsdäck/breadboard
1 x transistor
1 x sockerbit
1 x 2,2k motstånd
5 x hona - hona kablar
3 x hona - hane kablar
2 x hane - hane kablar
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

GY2011

Teknik
  • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.

Förberedelser

Här kommer det bli en del testande av material innan vi går i skarpt läge. Vi behöver kolla fuktmätarens gränsvärde och att vattenpumpen fungerar som vi vill osv.
Koden kommer inte vara så avancerad så det kommer finnas gott om utrymme att själva förfina denna.

Fuktsensorn har tre sladdar (eller tre pins som du får löda/koppla sladdar till): plus, minus och analog in. Plus kopplas till Pin 0 på micro:bit, minus till GND (ground, jord), och analog (skickar mätvärdet) till pin 1.

Notera att ett torrt värde kommer vara högre än när gaffeln är fuktig. I realiteten mäter gaffeln hur mycket ström som rör sig mellan gafflarna.

Arbetsgång

Har ni hittat era gränsvärden för blött respektive torrt är det dags att skapa ett villkor för motorn/pumpen. Vid en viss fuktnivå skall motorn gå igång en viss tid.
Pumpen funkar med 3 volt som kommer från 3v pin. Vi kommer använda en transistor för att sätta på och stänga av den starkare ström från 3v pinnen med hjälp av den svagare strömmen som kommer från pin 2. Se på bilden/filmen hur sladdarna är kopplade. Pumpen kopplas med negativa sladden (röd) till chippet, och men positiva sladden (röd) till 3v. Se till att pumpen är helt under vatten när den är igång, och att sladd.

Vi använder inte en foreverloop i detta projekt då vi isf skulle behöva ett bättre relä. Vi vill inte ha ständig ström till gaffeln pga korrosion.

Tips!

Har ni inte tillgång till fuktmätare kan man vira ståltråd runt två spikar el liknande. Man kan även använda andra inputs som avläsningsvärde exempelvis temperatur eller ljusstyrka. Principen är den samma, vid ett visst gränsvärde ska motorn sättas igång. Vid en viss temperatur skall fläkten gå igång eller vid en viss ljusstyrka skall solskyddet rullas ut.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev