1

Programmera i text

Lektion 1

Microbit, Parenteser, Textprogrammering

Detta är en introduktion för eleverna till textprogrammering.
Eleverna kommer att utgå från enkla villkor. Inledningsvis kan det uppfattas något abstrakt med begreppet sant, så repetera eller förklara gärna sant och falskt innan ni kör igång.
Eleverna får börja med att skriva ett kort program i block som är valt för att bli så kort och koncist som möjligt när de växlar över till JavaScript.
Tänk på att eleverna måste radera för alltid-blocket, annars följer det med i programmet när de växlar över till JavaScript och kan förvirra.
När eleverna växlar över från block till JavaScript blir programkoden på engelska, därav förändringen i språk även i instruktionerna. I början står det om då och sedan if else.
Vid uppdrag 4 så blir det parenteser i parenteser. Detta är bra att hålla ögonen på om eleverna missar.
Eleverna behöver inte föra över programmen i uppdrag 1-3 till sin microbit. Först i uppdrag 4 ska knapparna användas. Programmet i uppdrag 4 fungerar inte i editorn så detta måste föras över till en microbit.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

GY2011

Teknik
  • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.

Förberedelser

Titta igenom de färdiga ikoner en microbit har på makecode.microbit.org

Arbetsgång

  1. Repetera villkor och sant/falskt (true/false).
  2. Genomför uppdrag.
  3. Dokumentera.
  4. Repetera genom att skriva nyckelorden på tavlan eller visa och arbeta med programkoden via projektor.

Tips!

Det är nu väldigt noga med punkter, gemener och versaler!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev