3

Spel – fånga ägget

Lektion 3

Accelerometer, Microbit, Spel

Vi kommer alla igåg labyrintspel som en utmaning och fascination sedan originalet presenterades redan 1946. Balansera kulan i labyrinten från start till mål – utan att den trillar ner i hålet. Är det enkelt? Prova så får du se.

Idag kommer vi en twist på klassikern med vår Mircobit. Istället för att undvika hålen i labyrinten ska vi fånga ägg med vår kula. Men principen är den samma där du koncentrerat skall vinkla Microbiten för att lotsa kulan mot målet.

"1 timme"

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Fånga ägget
Dokumentationsmaterial

GY2011

Teknik
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Förberedelser

Vi kommer först visa hur du vid tiltning av Microbiten får ledlamporna att tändas och släckas efter lutningen. Då har ni en bra grund att gå vidare med i just ert spel/projekt.

Arbetsgång

Genomgången sker här i block då det är betydligt enklare att förstå i just detta projektet. Givetvis besämmer du själv som lärare vad som passar dina elever bäst, block eller Java

Tips!

Vill du utveckla spelet kan ni bryta ut pausen som vi lagt vid förflyttningarna. Då kan du lägga ett villkor även vid pausen, exempelvis att den blir kortare ju fler poäng du samlar (spelet blir snabbare hela tiden)

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev