2

Datorsafari

Aktivitet 2


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

Sök efter saker utomhus som är programmerade, vad kan ni hitta på er safari? Trafikljus och gatlyktor, vad mer?
Ta sedan med er uppdraget in och kanske kan eleverna även leta hemma?

LPFÖ98

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev