1

Motorikbana

Aktivitet 1


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

En repetition (loop) handlar om att något händer flera gånger. Bygg en motorikbana utomhus och på så vis illustrera loopar.

LPFÖ98

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev