Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Vårtermin | Zcooly Hack

Vårtermin

Digitaliseringen kan äntligen på riktigt bli en del av arbetet kring flerspråkighet. Tänk att skolan har fått möjlighet att lära ut ett helt nytt slags språk, programmeringsspråk!

Noggrannhet och tålamod är två egenskaper som är viktiga att ha med sig när vi programmerar. Noggrannheten som programmeringsspråket kräver, kan gynna undervisningens övergripande språkarbete. En mening som ”ställ det där” är mindre språkligt berikat gentemot ”ställ glaset på bordet”. Tydligheten hjälper barnen att successivt utveckla sitt språk.

📙För mer inspiration till djupare arbete kring språkundervisning i alla ämnen, läs gärna "Stärk språket, stärk lärandet - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet" av Pauline Gibbons. Det finns även en liknande bok av Pauline Gibbons på samma tema som heter "Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande".

En dator kan inte tänka själv och inte heller ställa frågor. 💻
Datorn följer bara instruktioner som är skrivna på ett språk som den förstår. I grunden kan datorer bara förstå ettor och nollor, eller elektriska impulser som är eller av. Det är allt en dator behöver veta för att kunna göra hur mycket som helst.

Precis som med andra språk behöver vi använda programmeringsspråket regelbundet för att vi ska lära oss det. Fundera över hela dagen som eleverna är på skolan, kan ni hitta någonstans där ni kan använda er av begrepp som är kopplade till programmering i det som ni redan gör? Ord som ni kan försöka använda er av är exempelvis algoritm, sekvens, villkor, repetition (loop), bugg eller liknande. Den här terminen ska vi fortsätta att träna oss i datalogiskt tänkande, stegvisa instruktioner och försöka förstå betydelsen av att en dator inte kan tänka själv. 💡

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev