5

Dansprogrammering

Aktivitet 5

Analog programmering

💃🏻🕺Den här lektionen ska eleverna få programmera en dans med hjälp av musik och dansprogrammeringskort.
De ska arbeta i par eller en mindre grupp med maxantal på fyra. I gruppen ska de också komma överens om vilken låt de vill dansa till.

Aktiviteten: Dela in barnen i par eller mindre grupp. Varje grupp får en uppsättning danskort. Nu ska eleverna komma på en egen dans med hjälp av danskorten, de behöver självklart inte använda alla kort. När gruppen ska genomföra dansen är det viktigt att de sätter upp korten så alla ser. Ge eleverna tid att öva, så att de känner sig säkra och synkade. De grupper som vill kan avsluta med att visa dansen för de andra i klassen.

Utmaning:
💃🏻💃🏻💃🏻Låt elevernas lära sig varandras dans och var gärna utomhus där det finns gott om plats att öva. Vill ni ha musik kan det vara enklare att visa upp det man lärt sig inomhus. ✨

1-2 timmar

LGR11

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Förberedelser

Skriv ut och kopiera upp danskorten så de räcker till att arbeta i grupper på två till fyra personer.

Arbetsgång

  1. Genomgång av aktiviteten. Visa gärna en dans som du satt ihop för eleverna eller någon av filmerna.
  2. Skapa en dans med programmeringskorten.
  3. Öva på dansen.
  4. Visa upp dansen.
  5. Utvärdera och prata om vad som gick bra och det som var lite svårare.

Tips!

Med de tomma programmeringskorten kan eleverna skapa egna moves som de gillar.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev