3

Hälsningsprogrammering

Aktivitet 3

Analog programmering

Den här lektionen ska eleverna programmera varandra att hälsa parallellt i takt. Dela in eleverna i par och ge dem var sin uppsättning med bilder (hälsningar). Låt sedan varje par välja ut de bilder de vill använda sig av. Vill de använda sig av samma bild flera gånger så kan ni använda siffrorna.

Se till att båda eleverna i ett par är överens om hur bilderna tolkas. Låt sedan varje par lägga ut sin hälsning (kodslinga med bilder) i den ordning som de ska hälsa.
Var noga med att poängtera att paren ska prova den programmerade hälsnings-koden. När de är säkra på att koden är bra och att det är så de vill ha den så ska båda eleverna göra koden samtidigt i takt. Eleverna tränar tills hälsningen är synkad och fungerar perfekt.

Avsluta gärna aktiviteten med att visa upp hälsningarna för varandra. 👋

LGR11

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER
  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
MATEMATISKA RESONEMANG OCH UTTRYCKSFORMER
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Förberedelser

Skriv ut och klipp hälsningarna. Varje par ska få en uppsättning bilder.

Dela in eleverna i par, låt varje par bestämma vad emojisarna betyder.

Arbetsgång

  1. Börja med att instruera hur aktiviteten ska gå till. Kanske kan du ta hjälp av en kollega eller en elev?
  2. Eleverna delas in i par och börjar skapa programmeringshälsningar.
  3. De som vill kan visa upp sina hälsningar för varandra.
  4. Utvärdera och diskutera dagens aktivitet.

Tips!

Låt eleverna hitta på egna symboler och hälsningsemojisar. Dessa kan de sedan dela med varandra om de så önskar.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev