6

Namnhalsband

Aktivitet 6

Analog programmering

En dator kan inte tänka själv och inte heller ställa frågor. Datorn följer bara instruktioner som är skrivna på ett språk som den förstår. En dator kan bara förstå två saker: 1 (ett) och 0 (noll). En etta betyder och en nolla betyder av. I grunden kan datorer bara förstå ettor och nollor, eller elektriska impulser som är på eller av. Det är allt en dator behöver veta för att kunna göra hur mycket som helst.

Alla rader av ettor och nollor kallas för binärkod, eller maskinkod. Maskinkod är svårt att läsa för en människa och därför finns det olika programmeringsspråk. Inne i datorn sitter en kompilator, kompilatorn översätter programmeringsspråk till maskinkod så datorn ska förstå vad som menas.
ASCII står för "American Standard Code for Information Interchange" och det är det som ska användas i aktiviteten. Eftersom det inte går att skriva ÅÄÖ med ASCII får ni ersätta de med exempel A och O.
Egentligen använder man hellre UNICODE som kan bilda många fler kombinationer, exempelvis med UNICODE kan vi använda ÅÄÖ i webbadresser. Men när vi nu ska lära oss maskinkod är det ASCII vi använder oss av.

Den här lektionen ska eleverna få skapa ett pärlhalsband av binär kod som visar elevens namn.
Börja med att visa hur det ska bli ett halsband och hur ett kan komma att se ut.

Använd nu papper och penna och låt eleverna skriva sitt namn uppifrån och ner, lodrätt. Efter varje bokstav skriver de det binära talet, det vill säga ettorna och nollorna. Hjälp gärna de eleverna som behöver, det kan vara lite krångligt att hålla isär nollor och ettor. Alternativt så förbereder du och skriver ut det åt eleverna före lektionen. Du kan bestämma om du vill att de också ska pärla sitt efternamn eller någon annans namn.

Sedan ska eleverna välja två färger på pärlor, det är viktigt att de bestämmer sig för vilken färg som ska representera 1 och vilken som ska representera 0.

Nu är det bara att sätta igång att pärla, men glöm inte att göra en snygg knut i ena änden på bandet. 😉

Exempel:
Jag har valt gröna och lila pärlor och det blir detta mönster för bokstaven A.
A= 0100 001 --> lila grön lila lila lila lila grön
💜💚💜💜 💜💜💚

När de är klara med sina halsband så kan ni skriva hemliga meddelanden till varandra med hjälp av binär kod. Du bestämmer om du låter eleverna skriva kortare eller längre meddelanden. Om du vill kan du börja med att låta dem skriva ett ord, och när de har klarat av det skriva ett längre meddelande.

1-2 timmar

Band att knyta halsband med, kanske kan elastiskt band vara att föredra. 🙃
Pärlor i blandade färger 🔵⚫️🔴⚪️

Binär kod-alfabet

LGR11

Språk och kommunikation
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Förberedelser

Förbered lektionen genom att själv göra ett halsband enligt instruktionerna. Du kan sedan inleda med att visa eleverna hur du själv gick till väga.

Skriv ut

Arbetsgång

  1. Börja lektionen med att berätta vad det är för aktivitet och visa gärna en prototyp som redan har pärlor med exempelvis ditt eget namn.
  2. Visa ASCII-översättningarna och berätta om vad ASCII är och hur binär kod fungerar.
  3. Låt eleverna välja två färger på pärlor som de gillar.
  4. Prata om dagens aktivitet och knyt säcken.

Tips!

Har eleverna hörlurar så kan de alltid smycka sladden med pärlor i binär kod. Klipp då isär pärlorna med en liten sax (exempel nagelsax) och kläm fast pärlorna på sladden.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev